Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hvězdná Brána
 
Související články obsahuje
Portál Stargate
 
 


Hvězdná brána vytváří stabilní umělou červí díru po zadání nejméně sedmi chevronů (symbolů) pomocí zařízení zvaného DHD, které bývalo v seriálu interpretováno jako ovládací panel kruhové stavby osazené devětatřiceti tlačítky zasazených ve třech kruzích rovnoměrně umístěných od středu panelu. Šest zadávaných symbolů určuje adresu planety. Tyto symboly, neboli adresu, lze vypočítat pomocí planetárního posunu okolo cílové planety, ta se nachází v jejich průsečíku. Sedmý symbol označuje výchozí planetu. Na bráně lze však zadat i osmý a devátý symbol, jež označuje galaxii. Hvězdná brána tedy umožňuje cestování mezi planetami a galaxiemi. Celý přenos zjednodušeně probíhá tak, že předmět či organismus, který překročí horizont událostí (vstoupí do červí díry), je molekulárně rozložen, kdy u živého organismu je od těla odděleno vědomí a posláno na zadanou adresu, tedy do cílové brány, kde je znovu předmět či organismus zkompletován. Takto rozložené organizmy či předměty nejsou po dobu pobytu v horizontu událostí (jež se různí s délkou od planety vytvoření červí díry k cílové planetě podle samotné délky obou planet od sebe) vystaveny vlivu vesmíru. Pomocí brány mohou předměty či organismy cestovat jen jedním směrem a to od brány, pomocí které byla červí díra vytvořena, k cílové, avšak různé signály či impulsy mohou cestovat obousměrně. Samotné vytvoření červí díry je vysoce energeticky náročné a tak se za normálních okolností daří udržet takovouto červí díru otevřenou po dobu osmatřiceti minut. Brána byla sestrojena přibližně před deseti až jedenácti tisíci lety rasou zvanou Antikové. Bran existuje několik typů, ale v seriálu byly zatím představeny jen dvě z nich. A to brána z naší galaxie, vytvořena z vysoce vodivého materiálu zvaného naquadah vážící přibližně 30 tun a brána z galaxie Pegasus, o níž se zatím mnoho podrobností neví. Oba typy těchto bran jsou vzájemně kompatibilní. Brány jsou umístěny skoro na všech planetách v obou galaxiích nezávisle na obyvatelnosti planety.

Seriálové vysvětlení funkce brány

      Transportační kruhy

 

Toto zařízení je schopné transportovat lidi, nebo věci. Mají menší dosah než Hvězdné bránay. Většinou se používají na dopravu osob z lodi na orbitu na povrch, či z lodí na jakákoliv místa na povrchu či pod ním.

Při aktivaci zařízení se kolem přepravované věci vytvoří několik kruhů. Poté dojde k transportu věci či osob a kruhy zmizí ve směru transportu - nahoru či dolů.

Systém transportu je od systému Brány odlišný. Probíhá tak, že se mezi dvěma body vytvoří světelné pojítko a transportovaná věc se po ní pohybuje jako kabina výtahu. V případě, že se do cesty transportu dostane jiná loď dojde k materializace osob či nákladu na její palubě.

 

Obrana a blokování bran před nepřítelem

Bránou však může přijít kdokoli i nepřítel a tak je potřeba vytvořit účinnou ochranu. První způsob, který byl zkonstruován lidmi byla Iris. Jsou to pláty slitiny titanu a trinia, které zabraňují, aby někdo mohl projít bránou. Dřív než se přicházející těleso materializuje, narazí na pevnou hmotu a je nevratně zničeno. Tohoto faktu bylo využito v seriálu Hvězdná brána: SG-1.

Na rozdíl od jiných známých bran, brána Atlantidy může také poznat počáteční bod brány, která se snaží s ní spojit a moci tak blokovat přicházející červí díry. Tento způsob obrany byl využit v seriálu Hvězdná brána: Atlantis. Vzhledem k technologii Atlantidy je Iris nahrazena energetickým štítem.

Další bezpečnostní pojistkou je nesmírně rozsáhlý systém bezpečnostních protokolů a aktualizací, které jsou v celém systému hvězdných bran. V seriálu - ať SG-1 nebo Atlantis - se několikrát o bezpečnostních protokolech mluvilo. Bezpečnostní protokoly slouží k blokování chyb, které se mohou v systému objevit - třeba chyba ve vytvoření červí díry a nebo nevhodné změny v bezpečnostním systému bran v nějakém DHD (vytáčecím zařízení). Systém bran pak může danou bránu vyřadit z provozu nebo navázat alternativní spojení s nejbližší další branou. Aktualizace v systému hvězdných bran slouží k aktualizaci koordinátů jednotlivých adres hvězdných bran, aby se vyrušily případné problémy. Při neustálém rozpínání vesmíru se vzdálenosti mezi jednotlivými body (planety, brány) neustále mění. Hvězdné brány se mezi sebou vytáčí a předávají si pomocí protokolů nové koordináty adres společně se souřadnicemi. Není známo, jakou dobu tento proces trvá, ani kolik dalších bran jednotlivé brány vytočí. Předpokládejme tedy, že každá brána po spuštění aktualizací vytočí okolní brány a tak dále a tak dále. Je pravděpodobné, že po celém procesu aktualizací se tento proces ve zmenšené míře opakuje - to aby si předaly nové koordináty i brány, které jsou od sebe vzdálené více a také proto, aby se nové kooridnáty potvrdily a nahradily ty původní v zadávacím programu v DHD.